lauantai 10. maaliskuuta 2012

Helpomman arjen puolesta!

Kuten kaikki varmaan ovat huomanneet, tulostuskäytäntö muuttui koulussamme huomattavasti kun joululomilta palattiin taas koulunpenkille. Ilmaisesta tulostusmahdollisuudesta mentiin suoraan omien papereiden käyttöön.
Kopona mun ”työtehtäviin” kuuluu juuri tämän kaltasiin asioihin puuttuminen, joten hallituksen yhteisestä päätöksestä kirjoitin aiheesta kannanoton. Kannanottoja tehdään aina silloin tällöin asioista, joissa johtokunnan ja opiskelijoiden mielipiteet eroavat tai meillä saattaa olla esimerkiksi kehitysehdotuksia. Viime vuonna kannanotto tehtiin esimerkiksi tenttien tarkistusaikataulusta, jossa haluttiin ottaa kantaa siihen, että myös opettajien on noudatettava sovittuja deadlineja.
Mun kirjoittamassa kannanotossa, joka käsitteli tulostuskäytännön muuttamisesta aiheutuvaa Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoiden asettamista eriarvoiseen asemaan, muuttamalla tulostuskäytäntöä todella poikkeavaksi Turun käytännöstä. Turussa opiskelijoilla on lukuvuosittaiset kiintiöt, joiden verran opiskelijat pystyvät tulostamaan ilmaiseksi. Meillä taas Porissa mentiin ääripäästä toiseen suoraan, joka toki aiheuttaa kielteisiä tuntemuksia opiskelijoiden keskuudessa. Johtokunnan päätös taloudellisesta näkökulmasta on ymmärrettävä siinä määrin, että kuinka suuria määriä atk-luokassa aina ennen lojui turhaan tulostettua paperia. Tulostukseen ei aina keskitytty samalla tavalla kuin nyt, kun 450 slidea ei haluakaan koko A4-kokoisina yksittäisinä sivuina…
Johto perusteli tulostuskäytännön muuttamista myös sillä, että Porin yliopistokeskuksessa oleville yksiköille saataisiin käyttöön yhtenäinen käytäntö. Mielestäni on kuitenkin tärkeämpää, että emoyliopistot ja niiden yksiköiden opiskelijoilla on käytössään samankaltaiset mahdollisuudet, ja koska myös meidän yksikkömme hallinnolliset asiat tulevat Turun yliopiston päästä on siis loogista, että muutkin käytännöt periytyvät sieltä samanlaisina tänne meille.
TYY eli Turun yliopiston ylioppilaskunta on yhtenäistämässä tulostuskäytäntöjä Turun yliopiston sisällä, johon myös meidän yksikkömme kuuluu, siten että kaikille tulisi käyttöön tulostuskiintiöt. Halusinkin kannanotossa tuoda esille, että muuttamalla meidän yksikkömme käytäntöä näin suuresti vie tämä muutos meitä poispäin TYY:n aikomasta yhtenäisyydestä. Toivoisimmekin, että myös Poriin saataisiin käyttöön lukuvuosittaiset kiintiöt, jotka mahdollistaisivat helpomman tulostuksen. Kiintiöt olisivat käytännössä toimivammat kuin tämä meillä nykyisin käytössä oleva systeemi.
Jotta me oltaisiin samanarvoisessa asemassa kuin emoyliopistossa opiskelevat kollegat olisi siis todella toivottavaa, että kiintiöt saataisiin käyttöön meillekin. Asia on nyt viety eteenpäin johtoryhmälle ja toivotaan, että kannanotto saa aikaan muutosta!


-Suvi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti